Comparteix-ho

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

Serveis

estrategia 1

√ Definició de l'estratègia de comunicació de l'empresa: creem, a mida i sense estàndards, l'estratègia comunicativa més adequada per a la seva empresa i i el seu públic objectiu.

√ Comunicació externa:

- Comunicació persuasiva: redactem els seus textos (articles, publicitat, web, etc.) perquè siguin atractius i persuasius i l'ajudin a vendre. Elaborem tots els continguts necessaris per a la seva comunicació, en qualsevol format.

- Assessorament lingüístic i traducció: la correcció i l’adequació dels textos empresarials formen part de la bona imatge que l’empresa ha de donar. Si ja té els textos fets, corregim, traduïm i contextualitzem el text a la cultura i l’idiosincràsia del mercat al qual s’adreça.

- Gabinet de premsa: creem els seus comunicats i els gestionem, recopilem notícies interessants per a la seva empresa i li expliquem.

- Relacions amb els mitjans de comunicació: convoquem rodes de premsa, gestionem entrevistes i col·laboracions.

- Relacions públiques: gestionem les seves relacions amb organitzacions i institucions.

- Organització i presentació d’esdeveniments: l’ajudem a organitzar-los i els presentem.

- Edició: Editem les seves eines de comunicació: folletons, catàlegs, llibres, anuncis.

        - Identitat corporativa i web: creem el seu logo i web d’acord amb l’estratègia plantejada prèviament.

- Auditoria web: fem una anàlisi aprofundida del seu web i fem un informe. Sobre aquesta base proposem els canvis per a la millora de la usabilitat, la redacció dels textos ajustada a l'objectiu estratègic, la imatge i disseny, el posicionament, etc.

- Màrqueting on line: creem i implantem la seva estratègia de posicionament a Internet. Ens ocupem de la seva reputació a la xarxa i de les relacions amb els seus seguidors i clients.

Garantcom eventos

√ Comunicació interna: tot aquell que treballa en una empresa és responsable en una o altra mesura de la seva comunicació i reputació. Creem i implantem el pla de comunicació interna per tal que tots els integrants de l’empresa contribueixin al seu èxit.

√ Formació per comunicar de manera efectiva: formem els portaveus perquè sàpiguen comunicar de manera efectiva i eficient allò que la seva empresa vol dir.

Els nostres serveis van adreçats especialment a pimes i a despatxos professionals de qualsevol sector d'activitat.